Pomalu se blížíme do finále a já zjišťuji, že hodně dětí výrazně polevilo ve výuce. Do poloviny června je potřeba pilně studovat, abychom měli příští školní rok na co navázat a užili si ho - druhá třída je nejlehčí ( nejmenší objem nového učiva). Je potřeba každý den chvilku věnovat čtení, v psaní dodržovat správné tvary psacích i tiskacích písmen. Matematiku neustále opakujeme dokola. Tak zkusme ještě měsíc vydržet. :)

Kontakt

Milaccimoji

Úzká 120
Černolice
25210


257711264